Treningsregler

Treningsregler i UAK

 

Regler for trening i Uak!

 

Dette gjelder både utendørs og i hallen

 

Treningsregler i UAK

Dette gjelder både utendørs og i hallen

 

GENERELL INFORMASJON

Forutsetning for trening i Urskauen Agilityklubb er medlemskap i klubben, og selvfølgelig betalt treningsavgift som til enhver

tid bestemmes av styret.

All trening skjer på eget ansvar.

Urskauen Agility klubb påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader på hunder, førere/andre personer eller private eiendeler/materiell. Husk at tøybur, tepper og lignende som oppbevares i hallen kan bli ødelagt av dyr. Hallen er åpen og vi får ikke gjort noe med dette. Derfor viktig at man ikke legger igjen godbitposer/bokser, div. matrester etc. Kast all søppel i søppelkassene på utsiden av hallen. Det er alles ansvar at dette blir gjort.

Røyking er ikke tillatt verken inne i hallen eller utenfor.

Dette er vi pålagt av gårdeier og vi vil henstille til de som røyker om å respektere dette 100 %

OBS! Luft godt før trening. Siden vi er innendørs vil vi helst ikke ha hundeurin og bæsj i hallen eller på hindrene. Pass ekstra godt på hannhunder og valper … er uhellet ute, så plukk opp og vask med vann og tørk av med en gang.

Hallen er ingen luftegård! La hundene sitte i bilen eller i buret mens man bygger bane.

Møt opp i rett tid slik at alle kan være med å bygge banen før man henter inn hundene. Da blir treningen mest mulig effektiv for alle.

HUSK å gi beskjed om du ikke kommer.

På trening skal vi være positive til hverandre og gi konstruktive tilbakemeldinger.

Vi skal behandle hundene våre rettferdig.

VIKTIG! Hvis hunden bjeffer veldig når den venter, må hundeeier selv ta de nødvendige forhåndsregler slik at dette blir minst mulig sjenanse for de andre.

Ta hensyn til andre. Fører må ha kontroll på sin hund både i og utenfor banen.

Pass på at det er god plass mellom hundene og banen så det ikke skjer uhell.

Tisper med løpetid skal ta hensyn når andre trener og bruke bukse.

OBS! Ved minus -10 grader eller kaldere blir det ikke trening!

HELSESTATUS


Det er hundeeiers ansvar at treningen utføres med frisk hund. Ha også med egen vannskål og godbitskål på grunn av smittefare.

Hund skal ikke delta på parti- eller fritreninger dersom:


• Den er syk.


• Den har utøy.


• Den er mer enn 4 uker drektig (mer enn 28 dager etter siste paring).


• Har valper under 8 uker.

Dersom man oppdager smittsom sykdom (lus etc.) så gi beskjed til instruktøren med en gang slik at klubben kan informere og dermed unngå ytterligere smittefare.

Alle hunder må være vaksinert etter gjeldende veterinærforskrifter. Vaksinasjonskort må fremvises ved forespørsel.

UTLÅN AV HINDRE 
Alle agilityhindre og utstyr som finnes i hallen tilhører Urskauen Agilityklubb. Dette skal ikke flyttes fra det til enhver tid gjeldende treningsområde. Styret kan ved søknad låne/leie ut hindre.

TRENINGSNIVÅER – PARTITRENING MED INSTRUKTØR

En fører kan i utgangspunktet kun delta på ett og samme treningsparti med én hund. Dersom det av forskjellige årsaker er ønskelig å gå med en annen hund i tillegg, må man sende søknad til styret som behandler dette i samråd med ansvarlig for partiet.

Dersom antallet ekvipasjer på de enkelte treningspartier er lavt, kan partier innen samme nivå slås sammen.


Ved kurs bør ikke en instruktør ikke ha flere enn 6 ekvipasjer på partiet. Unntaksvis kan instruktøren godkjenne og ta inn maks 8 ekvipasjer.

Har du ønske om å være med på et treningsparti skal skriftlig søknad sendes til styret.

GENERELT

Urskauen Agility klubb ønsker at alle medlemmer som trener agility primært skal trene på treningspartier.

Dette skaper også grunnlag for de sosiale grunnpilarer som trengs for å drive en hundeklubb.

Fritrening er treningstid som er avsatt for klubbens medlemmer. (Man må ha min et nybegynnerkurs for å kunne fri trene)

Er man på videregående eller har erfaring med annen hund kan man fritrene med hund nr. 2 ved å betale kr 300 i treningsavgift pr treningsperiode som følger samme tidsplan som partitreningene.

Regler for fritrening (Dette gjelder kun de som har betalt full treningsavgift for perioden og som er tilknyttet en gruppe)

Fritreningen er et supplement til parttreningen og man hjelper hverandre med både hinderkombinasjoner og tilbakemeldinger.

Alle skal hjelpe til med bygging og rydding.

Fritreningens utfordringer er at den setter store krav til deltakernes oppførsel i forhold til å være inkluderende og å vise en god egen etikk både når det gjelder behandling av hund og av andre klubbmedlemmer.

Det skal avtales åpent på FB siden når man skal trene slik at alle som ønsker det kan se når hallen er ledig.

Dette gjelder alle som fritrener.

Viktig!

Når man fritrener skal utstyret ryddes bort så sant man ikke har avtalt annet!

OBS! Tilgjengeligheten for fritrening kan imidlertid variere avhengig av hvor mange andre aktiviteter som foregår.

Fritrening av ny hund/valp. Hundeførere kan søke styret om å delta på fritrening der man avviker fra reglene til alder på hund og forkunnskaper.

Kravet er at fører er instruktør og er eller har vært aktiv konkurranse utøver i Agility.

Gjestetrening

Konkurranseutøvere tillates å ha med gjester på fritrening. Det er en selvfølge at vedkommende som har med seg gjest på trening selv er tilstede under besøket. Hvis gjestetreningen skjer oftere enn 2-3 besøk, må gjesten melde seg inn i klubben og søke om plass på parti etter gitte regler og nivå. Husk at klubbens treningsregler er til for å fremme sikkerhet og trivsel for alle.

Som medlem og treningsaktiv er man også ansvarlig for at andre medlemmer følger gitte regler. Har man klager på andres oppførsel så send mail til styret og vi behandler selvfølgelig en slik klage anonymt!

Ved gjentatte klager vil personen/personene dette gjelder bli kontaktet av styret og få sjansen til å forsvare seg slik at man får ryddet div. misforståelser av veien. Slike ting må skje på en ryddig og saklig måte slik at verken klager eller innklaget person blir hengt ut på noen måte.

Når det gjelder Sosiale medier som for eksempel Facebook så har styret laget disse retningslinjene:

Grupper/sider på face book skal brukes til og avtale treninger, legge ut film snutter fra treninger/stevner, bane tegninger, spørsmål og lignende. Innlegg og kommentarer som skaper konflikter og usikkerhet skal ikke benyttes på facebook sidene. Har man ting på hjertet som gjelder styresaker tas det med styret.

Facebook sider/ grupper skal kun ha medlemmer som trener i Urskauen Agility Klubb.

Kun personer i styret, eller som har tillatelse fra styret kan opprette FB grupper som er relatert til aktiviteter i klubbens regi, samt legge til personer på disse gruppene.