Styret

 

Styret: styret@urskauenagility.no

 

Leder: Cathrine Ovrid

 

Nestleder Karethe Jakobsen

 

Sekretær Line Dalsberget

 

Kasserer Silje Møllegård

 

Styremedlem Inger Holmen

 

Vara Tone Jorøy

 

Vara

 

Webmaster Karethe Jakobsen