Styremøte 04.12.14

Referat fra styremøte 04.12.14

 

Tilstede: Irene, Bjørnar, Nina, Line W, Mari, Inger.

Ikke tilstede: Tone, Elisabeth.

 

Saker fra forrige møte:

 

Sak 3: Slalåmen som er solgt har blitt hentet.

Sak 5: Bronsemerket er vel overstått. Elisabeth får de nye kritikk skjemaene og fører over resultatene.

Sak 7: Uoffisielt LP stevne 22.nov. avlyst pga. for få deltagere.

Sak 8: Plakat ang. julemoro rally stevne.. ble glemt å spørre Mari.

Irene kjøper inn julekaker, gjør det litt enkelt denne gangen.

HUSK MORO RALLY TIRSDAG 9.12.2014 KL.18.00.

Sak 12 : Julebord avholdt med 15 personer. Et meget vellykket arrangement.

STOR TAKK til treningskomiteen som har stått på for å få til denne kvelden for oss!!

 

Nye saker.

 

Sak 1: Trimstudio i 2. etg. Inger kontakter Cathrine for info og evnet. Priser på utstyr.

Hun blir også invitert på neste styremøte. Dette sa hun seg villig til.

 

Sak 2: Line fra treningskomiteen luftet sine forslag. De jobber videre med puslespillet ang. treningstider og grupper.

Nybegynnergrupper (start 2. mars 2015)? (Start kurs m. hinderinnlæring helga 28.feb-1.mars)? Klubbmesterskap?

Endelig informasjon kommer på hjemmesiden.

 

Sak 3: Henvendelse fra ikke medlemmer – ønske om rallytrening en dag pr. uke

Vi tilbyr de å leie hallen for 150,00 pr. gang pr. ekvipasje, med en prøveperiode i januar, februar og mars 2015.

Forhåndsbetaling for 3 mnd. med frist 5.januar 2015.

 

Sak 4: Henvendelse fra NKK ang ny hundeklubb i Odalen.

Saken er behandlet i styret.

 

Sak 5: Årsmøte 2015: Torsdag 26. mars. Klokken 18.00. Nina spør om å låne lokale på Rådhuset.

 

Sak 6: Valgkomiteen må begynne å tenke på nye medlemmer til styret.

 

Sak 7: Svar til medlem C. Kan leie hallen for kr.100,00 pr. time.

 

Sak 8: Medlemslistene våre er oppdatert og sendt til NKK.

 

Sak 9: Minner om trusebruk i hallen ved løpetid.

 

Dette står igjen etter høstens dugnader:

-Henge opp tavle i hallen

-Skjære til teppe i varmestue i hallen

 

Ny møtedato tar styret pr. tlf. over jul.

 

 

ØNSKER DEG OG DIN BESTE VENN EN RIKTIG

GOD JUL OG GODT NYTTÅR. !!

 

 

 

Husk å skjerme hunden din på nyttårsaften.

 

Inger Holmen

Sekretær